PROJEKT: AKADEMIA AKTYWNOŚCI

PROJEKT: AKADEMIA AKTYWNOŚCI

Fundacja Słoneczne Wzgórze w projekcie! Akademia Aktywności projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie...
Witamy!

Witamy!

Witamy Słonecznie! Witamy Słonecznie! Fundacja Słoneczne Wzgórze   Kontakt: 83-322 Stężyca ul.Kartuska 73a Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze Home Fundacja Spółdzielnia BIP Spółdzielnia BIP Fundacja Słoneczne Wzgórze 2019 | All Rights...