„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja
społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Fundacja Słoneczne Wzgórze w projekcie!

Fundacja Słoneczne Wzgórze uczestniczy w projekcie : „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” dzięki dofinansowaniu otrzymaliśmy środki na zakup materiałów do ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych  i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

Fundacja Słoneczne Wzgórze

 

Kontakt:

83-322 Stężyca

ul.Kartuska 73a

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze

Słoneczne Wzgórze 2019 | All Rights Reserved