PROJEKT: AKADEMIA AKTYWNOŚCI

PROJEKT: AKADEMIA AKTYWNOŚCI

Fundacja Słoneczne Wzgórze w projekcie! Akademia Aktywności projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie...