O fundacji

Fundacja Słoneczne Wzgórze została powołana w 2012 roku aby wszechstronnie wspierać w rozwoju osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny i opiekunów poprzez integrację, opiekę i terapię; aby upowszechniać wśród społeczności lokalnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, dobrych wzorców wychowania, nauki i sportu i aby inicjować rozwój kultury, edukacji i ochrony zasobów naturalnych na terenach wiejskich.

W naszych działaniach kierujemy się poszanowaniem ludzkiej godności oraz odpowiedzialnością za drugiego człowieka, realizując konsekwentnie wizję:

W … jak Warsztaty Terapii Zajęciowej …

Jednym z podstawowych założeń, jakie poczyniliśmy powołując Fundację, była wszechstronna pomoc w rozwoju osobistym, społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów m.in. poprzez edukację, rehabilitację, integrację oraz organizowanie i prowadzenie wypoczynku. Założenie to realizowane jest przede wszystkim w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, w formule którą nazywamy otwartą tj. dającą możliwość wspólnej pracy twórczej i integracji. Formuła otwarta ma doprowadzić do jak najbardziej efektywnej aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, dając im szansę znalezienia swojego miejsca na rynku pracy.

I … jak Inspiracja …

Nie potrzebujemy daleko szukać inspiracji do naszych działań. Podczas pracy z dziećmi, młodzieżą czy też z osobami niepełnosprawnymi, sami uczymy się pokory, czerpiemy radość z każdego dnia, cieszymy się choćby z najmniejszego sukcesu, a czasem wychodzimy naprzeciw niepowodzeniom. Inspiracją dla nas stają się marzenia i pasje ludzi, z którymi pracujemy i tworzymy. To one motywują nas do niesienia pomocy i podejmowania działań, dzięki którym zmieniamy rzeczywistość na lepszą.

Z … jak Zaczarowany Ogród …

„…Wejdź do Zaczarowanego Ogrodu … Przejdź przez bramę i poczuj zapach kwiatów, wsłuchaj się w cichy szmer wody… odpocznij od zgiełku i spróbuj dostrzec piękno otaczającej Cię przyrody…”. Idea „Zaczarowanego Ogrodu” ma na celu połączenie pracy związanej z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej z edukacją dotyczącą szeroko rozumianej ekologii i wspierania programów ochrony przyrody, a w szczególności przedsięwzięć poprawiających kondycję zasobów naturalnych występujących w Kaszubskim Parku Krajobrazowym.

J … jak Jakość…

W naszych działaniach kierujemy się profesjonalizmem i staramy się, aby każdy element powierzonych nam zadań nosił cechy odpowiedzialności i rzetelności, bo tylko wtedy nasze działania mogą przynieść pozytywny i trwały efekt.

A … jak Artterapia …

Już od wielu lat poruszając się w przestrzeniach muzycznych, czy też teatralnych dostrzegamy, jak wiele może zdziałać kontakt dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych ze sztuką i projektami artystycznymi. To sztuka potrafi przenieść nas w nieznane dotąd obszary naszej osobowości, dając czas na refleksję i spojrzenie z innej perspektywy na otaczający nas świat.


Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja Słoneczne Wzgórze

 

Kontakt:

83-322 Stężyca

ul.Kartuska 73a

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze

Słoneczne Wzgórze 2019 | All Rights Reserved