Archiwum

Wczoraj i dziś:

Wraz z innymi organizacjami pozarządowymi osoby współtworzące i działające z ramienia Fundacji uczestniczyły w realizacji projektów związanych z edukacją, kulturą, wspomaganiem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, wymianą kulturalną z młodzieżą z Ukrainy, Białorusi, Karelii, jak też w projektach artystycznych związanych z muzyką, teatrem dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

Poniżej lista projektów w których braliśmy czynny udział lub byliśmy ich realizatorami:

Rok 2006

„Wakacje z szansą 2006” – projekt edukacyjny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z obszarów wiejskich (wspierany finansowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)

Rok 2007

„Mówimy po polsku ” – pobyt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (wspierany finansowo przez Kancelarię Senatu RP)

Rok 2008

„Mówimy po polsku” (II edycja) – pobyt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (wspierany finansowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Senat RP)

„Polska – Moja Mała Ojczyzna” – pobyt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Ukrainyśladami wielkich Polaków (wspierany finansowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)

Rok 2009

„Bajkowe puzzle” (wspierany finansowo przez Samorząd Województwa Pomorskiego)

„Uczymy się polskiej mowy” – pobyt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (wspierany finansowo przez Kancelarię Senatu RP)

„Wędrówka po mojej ojczyźnie – integracja poprzez sztukę” – pobyt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (wspierany finansowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)

„Uczymy się siebie” – pobyt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (wspierany finansowo przez Narodowe Centrum Kultury)

Rok 2010

„Wychowanie poprzez sztukę” – cykl warsztatów artystycznych (całoroczne warsztaty artystyczne wspierane finansowo przez Miasto Gdańsk)

„Odkrywam Świat” (I edycja)letnie warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (wspierany finansowo przez Samorząd Województwa Pomorskiego)

„Kultura nie zna granic” – pobyt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (wspierany finansowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)

„Letnia Akademia Tatarów Środkowoeuropejskich” (wspierany finansowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)

„Śladami naszych przodków” – pobyt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (wspierany finansowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)

„Nie zabierajcie nam z pamięci tamtych dni” – konkurs edukacyjny z historii najnowszej (wspierany finansowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)

Rok 2011

„Uczymy się siebie” – pobyt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Karelii (wspierany finansowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)

„Gdzie słońce styka się z ziemią” – projekt edukacyjny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (wspierany finansowo przez Miasto Gdańsk)

„Odkrywam Świat” (II edycja) – letnie warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży (wspierane finansowo przez Miasto Gdańsk)

„Letnie Kaszubskie Warsztaty Artystyczne” (wspierany finansowo przez Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego)

„Tolerancja kontra uprzedzenia” – młodzież białoruska i polska wobec współczesnych wyzwań społecznych (wspierany finansowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)

„Zaczarowane Anioły – widowisko teatralne dla osób niepełnosprawnych” (wspierany finansowo przez Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego)

Rok 2012

„Zaczarowani sztuką” – inicjatywy młodzieżowe „Młodzież w działaniu” (wspierany finansowo przez FRSE)

„Wychowanie poprzez sztukę – całoroczne warsztaty artystyczne” (wspierany finansowo przez Miasto Gdańsk)

„Gdzie słońce styka się z ziemią” – projekt edukacyjny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (wspierany finansowo przez Miasto Gdańsk)

„Zaczarowana tabakierka” (wspierany finansowo przez Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego)

„Europa Tu i Teraz. Młodzi Polacy o Unii do Młodych Białorusinów” (wspierany finansowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)

„Śladami naszych przodków” – pobyt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (wspierany finansowo przez: Kancelaria Senatu RP)

„Polskość mieszka w języku” – pobyt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (wspierany finansowo przez: Kancelaria Senatu RP)

„Jestem …świadomy” – cykl spotkań edukacyjno-terapeutycznych (wspierany finansowo przez Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego)

„Otuleni dźwiękiem” – inicjatywy młodzieżowe „Młodzież w działaniu” (wspierany finansowo przez FRSE)

Rok 2013

„Jestem świadomy… – cykl spotkań edukacyjno-terapeutycznych (wspierany finansowo przez Powiat Kartuski)

„Zaczarowana Bajka” – cykl spotkań teatralno-edukacyjnych (wspierany finansowo przez Samorząd Województwa Pomorskiego)

„Otuleni dźwiękiem” (wspierany finansowo przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Program „Młodzież w działaniu”)

„Piknik integracyjny dla dzieci z dysfunkcją mięśniową” (wspierany finansowo przez Powiat Kartuski – jako partner projektu)

Rok 2014

„Wakacyjna Szkoła Obywatelska” dla dzieci i młodzieży polonijnej z Ukrainyedycja pierwsza (wspierany finansowo przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)

„Kaszubski szlak” – warsztaty edukacyjne dla dzieci młodzieży (wspierany finansowo przez Samorząd Województwa Pomorskiego)

Rok 2015

„Wakacje bez telewizji” (wspierany finansowo przez Samorząd Województwa Pomorskiego)

Rok 2016

„Szachy na Słonecznym Wzgórzu” – edycja I (wspierany finansowo przez Zarząd Powiatu Kartuskiego)

„Szkoła Obywatelska” (wspierany finansowo przez Fundację Systemu Rozwoju Edukacji)

 

Jestem świadomy:

Program pn. „Jestem… świadomy” to cykl spotkań edukacyjno-terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi w wieku 14-16 lat, z rodzin alkoholowych, niewydolnych wychowawczo, obarczonych dysfunkcjami, dotkniętych bezrobociem i ubóstwem. Uczestnicy projektu brali udział w cyklu spotkań profilaktycznych, podczas których budowali postawę obywatelską i poczucie własnej tożsamości, zapoznawali się z zagrożeniami współczesnego świata oraz poznawali jaką funkcję w społeczeństwie pełni rodzina. Program dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Zaczarowani sztuką:

W ramach programu „Młodzież w Działaniu” współpracując z Towarzystwem Edukacyjnym Wiedza Powszechna z Gdańska, wykonawcy Teatru „Poza Sztuką” wraz z grupą nieformalną Realistic zrealizowali projekt pn.: „Zaczarowani sztuką”.

Warsztaty Artystyczne Gdańsk 2012:

W projekcie brali udział wykonawcy Teatru „Poza Sztuką” – pierwsza edycja zakończyła się premierą widowiska muzycznego pt.: „Bezsenność, czyli siedem grzechów głównych” według Jana Lechonia. W drugiej edycji grupa młodzieży kontynuowała pracę nad własnym spektaklem pt. „Obiad rodzinny” oraz nad własnymi kompozycjami piosenek. Było kreatywnie i artystycznie.

Fundacja Słoneczne Wzgórze

 

Kontakt:

83-322 Stężyca

ul.Kartuska 73a

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze

Słoneczne Wzgórze 2019 | All Rights Reserved