O spółdzielni

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze została powołana w 2014 roku. Podstawowym celem działalności Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.

Nasza Spółdzielnia współpracuje z prowadzonymi przez Fundację Słoneczne Wzgórze, Warsztatami Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – mieszkańców powiatu kartuskiego – tworząc miejsca pracy również dla podopiecznych Warsztatów. Współpraca pomiędzy organizacjami stworzyła swoistą symbiozę inicjując wspólną płaszczyznę do działań, w których dobrem nadrzędnym jest zrównoważony rozwój, zarówno zawodowy, jak też społeczny. Budowanie spójnej marki zaowocowało wieloma wspólnymi przedsięwzięciami, a mottem dla obu organizacji stało się hasło:

„Znajdź swoje miejsce”

Nadrzędnym celem społecznym spółdzielni jest reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i bezrobotnych oraz promocja regionu Kaszub wraz z ożywieniem terenów umiejscowionych na obrzeżach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, tworzenie miejsc wolnych od alkoholu dla turystyki edukacyjno-familijnej, ukierunkowanej na rodziny z dziećmi i grupy zorganizowane. Warto nadmienić, że korzystanie z naszych usług czy zakup naszych produktów, wspomaga aktywizację osób z niepełnosprawnością, daje szansę na ich reintegrację zawodową i pomaga osiągnąć dochód w ramach wspólnie prowadzonego przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.

Znaczną część działalności spółdzielni obejmuje organizacja:

  • cateringu i obsługi gastronomicznej,
  • warsztatów edukacyjnych i artystycznych,
  • obsługi szkoleń i wizyt studyjnych,
  • produkcji wyrobów rękodzieła artystycznego hand – made,
  • obsługi imprez okolicznościowych dla dzieci.

Za działalność odpowiedzialną społecznie m.in. w obszarze relacji z pracownikami i społecznością lokalną, poszanowania środowiska, zasad uczciwych relacji z klientami, partnerami, dostawcami i podwykonawcami Spółdzielnia została uhonorowana tytułem: „Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie”.

Fundacja Słoneczne Wzgórze

 

Kontakt:

83-322 Stężyca

ul.Kartuska 73a

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze

Słoneczne Wzgórze 2019 | All Rights Reserved