Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Jednym z podstawowych założeń, jakie poczyniliśmy powołując Fundację, była wszechstronna pomoc w rozwoju osobistym, społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów m.in. poprzez edukację, rehabilitację, integrację oraz organizowanie i prowadzenie wypoczynku. Założenie to realizowane jest przede wszystkim w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, w formule którą nazywamy otwartą tj. dającą możliwość wspólnej pracy twórczej i integracji. Formuła otwarta ma doprowadzić do jak najbardziej efektywnej aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, dając im szansę znalezienia swojego miejsca na rynku pracy.

Fundacja Słoneczne Wzgórze

 

Kontakt:

83-322 Stężyca

ul.Kartuska 73a

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze

Słoneczne Wzgórze 2019 | All Rights Reserved