Fundacja Słoneczne Wzgórze w projekcie!

Akademia Aktywności

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT.

OKRES REALIZACJI: 01-01-2020 – 31-12-2022

PARTNERSTWO:  NGO: Fundacja Słoneczne Wzgórze  Stężyca ul. Kartuska 73a

 

Fundacja Słoneczne Wzgórze

 

Kontakt:

83-322 Stężyca

ul.Kartuska 73a

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze

Słoneczne Wzgórze 2019 | All Rights Reserved